Лого на Българска Асоциация по Фийлд Таргет

меню
НАЧАЛО
ФОРУМ
ФИЙЛД ТАРГЕТ
ПН. БЕНЧРЕСТ
ГАЛЕРИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
край на менюто

последни теми във форума
край на последни теми във форума

мишена  Българска Асоциация по Фийлд Таргет

Българска Асоциация по Фийлд Таргет е некомерсиална организация която има за цел да развива и организира любителски спортни прояви с пневматично (въздушно) оръжие в дисциплините Фийд Таргет и пневматичен Бенчрест. Организацията е създадена в края на 2008 год и обединява регионалните клубове в страната. Нашите цели и задачи са:
  • Да представляваме любителите на пневматично оръжие и да защитаваме техните права и интереси.
  • Да гарантира защитата на обществения интерес по време на мероприятия на БАФТ
  • Да работим с младите хора в страната, при желание от тяхна страна, чрез регионалните клубове на сдружението.
  • Да осъществяваме сътрудничество с други организации и институции в страната и в чужбина.
  • Да представляваме членовете на БАФТ по време на състезания в страната и чужбина.
  • Да предлага състава на отборите по фийлд таргет, хънтър филд таргет, пневматичен бенчрест и други любителски надпревари с пневматично оръжие, като могат да се привличат и лица, които не са членове на сдружението.
  • Да организирме ежегодно надпревари по филд таргет, хънтър филд таргет, пневматичен бенчрест и други любителски надпревари с пневматично оръжие, както национални и регионални срещи.


За повече информация посетете нашите раздели Фийлд Таргет и Пневматичен Бенчрест от менюто и заповядайте в нашият форум.
спонсори

websol4.net
koelnet.com
край на спонсори

новини
край на новини

връзки

www.nifta.com
www.aafta.org
www.bfta.net
край на връзки

© 2008 by CDman    
 We recommend a MultiPowUpload flash file upload control